ORGANIZATOR
Wolters Kluwer
PATRONAT HONOROWY
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Sponsorzy
Multitablica
NEC Display Solutions
AGRAF Sp. z o.o.
KOWEZiU
Ecophon
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Partnerzy
technologiczni
RedNet
Intel Technology Poland sp z o.o.
HP dla edukacji
Microsoft
NEC Display Solutions

Program - oświata

GOŚĆ SPECJALNY!

Prof Zimbardo

26 września 2013 r. godzina 17.00, Stadion Narodowy


Specjalnym Gościem EDU Trendów będzie profesor P. Zimbardo z Uniwersytetu w Stanfordzie, autor słynnego Stanfordzkiego Eksperymentu Więziennego (Stanford Prison Experiment – SPE), opisywanego również jako „Efekt Lucyfera”.

 

UWAGA: Liczba uczestników wykładu jest ograniczona.

 

 

Program dla oświaty obejmuje udział w blokach tematycznych wspólnych dla wszystkich uczestników  oraz programu dedykowanego oświacie: 

Zobacz godzinowy program EDU Trendów 2013

1. Co dalej z cyfrową szkołą? – warunki prawne i materialne do rozwoju cyfrowej szkoły, czy cyfryzacja nauczania oznacza zmianę paradygmatu nauczania, rola państwa i samorządu w informatyzacji edukacji, rola biznesu w informatyzacji edukacji, e-podręczniki i przestrzeń Internetu w edukacji. Czytaj więcej

2. Cyfrowa klasa na świecie i w Polsce - cyfryzacja szkoły jest nieunikniona – nawet, jeśli się jej nieco obawiamy. Wykład światowej sławy eksperta w dziedzinie przyspieszonego uczenia się – Colina Rose – będzie próbą odpowiedzi na dwa najważniejsze pytania dotyczące Cyfrowej Klasy: DLACZEGO oraz JAK ją wdrażać i realizować? Czytaj więcej

3. Praca mózgu a proces uczenia się; Wpływ mediów cyfrowych na mózg, uzależnieniu od Internetu i konieczności wprowadzenia edukacji multimedialnej do szkół

4. Kompetencje emocjonalne nauczycieli - praca emocjami - praca nad emocjami. Czytaj więcej

4. Renesans szkolnictwa zawodowego – rok po reformie szkolnictwa zawodowego – doświadczenia, wnioski , dobre praktyki, problemy – organizacja egzaminów zawodowych. Praktyka współpracy z zakładami pracy. Czytaj więcej

5. Elektroniczne systemy zarządzania szkołą i procesem dydaktycznym - nowoczesne rozwiązania i systemy wspomagające pracę szkoły.

6. Innowacyjne środowiska uczenia się

Dzieci zmieniają świat - projekt edukacyjny od pierwszej klasy szkoły podstawowej w ramach projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat". Prelegent - Elżbieta Tołwińska-Królikowska Czytaj więcej

Kompetencje emocjonalne nauczycieli. Czytaj więcej Prelegent - prof. Joanna Madalińska-Michalak

Jak rozwijać umiejętność uczenia się już od 6 roku życia. Prelegent Elżbieta Tołwińska-Królikowska - XV Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół

Funkcjonowanie Centrum Multimedialnego w praktyce szkolnej - Sesja Bibliotek Szkolnych. Szczegółowe informacje poniżej

innowacje edukacyjne w szkolnictwie niepublicznym - Forum Oświaty Niepublicznej. Szczegółowe informacje poniżej

Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka - nowa forma doskonalenia nauczycieli i rozwoju szkoły. Prelegent: Danuta Elsner Czytaj więcej

e-Twinning jako bezpieczna platforma internetowa europejskiej współpracy szkół. Prelegent - Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska Czytaj więcej

 

SESJE TOWARZYSZĄCE

Kollegium Śniadeckich - innowacyjny program nauczania przedmiotów przyrodniczych

To, że szkoła potrzebuje zmian, wiedzą wszyscy. To, w jaki sposób ma się zmieniać – nieliczni. Kierunki zmian wytyczają najczęściej eksperci i programy dla edukacji. Jednym z nich jest „Kolegium Śniadeckich” – projekt, w którym eksperci przez dwa lata prowadzili pilotażowy program oparty na uczeniu przedlekcyjnym w wybranych szkołach. Teraz chcą podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, ale także przedyskutować plusy i minusy takiej innowacji
z osobami zainteresowanymi edukacją w całej Polsce.
Głównym celem projektu było zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, poprzez wdrożenie w liceach metody wyprzedzającego nauczania i uczenia się. Kształcenie z wykorzystaniem strategii wyprzedzającej polega na wcześniejszym przygotowywaniu uczniów do lekcji, pod kontrolą i opieką nauczyciela. W projekcie wykorzystano także Internet i autorską platformę edukacyjną, jako narzędzia komunikacji na polu nauczyciel-uczeń oraz jako źródło informacji, opinii oraz materiałów dydaktycznych.
Metoda została przygotowana dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ale dzięki swojej uniwersalności nadaje się także do prowadzenia innych lekcji. 

Zobacz program Kollegium Śniadeckich - kliknij  

Forum Oświaty Niepublicznej - Szkolnictwo niepubliczne szansą rozwoju polskiej oświaty

Szkolnictwo niepubliczne rozwija się i wpływa na kształt polskiej edukacji od ponad dwudziestu lat. Pomimo dostrzegania wielu sukcesów tych szkół oraz ich wpływu na zmiany sposobów uczenia się władze samorządowe  i centralne udają, że to szkolnictwo jest marginalne. Dane statyczne IBE pokazują, że w skali całego kraju ponad 11 %  gimnazjów i prawie 8% szkół podstawowych to  placówki niepubliczne. W Warszawie 25% dzieci odbywa swoją edukację w placówkach niepublicznych, a są dzielnice dużych miast, ale także gminy i mniejsze miasta, gdzie ten odsetek jest bliski 50%. W takiej sytuacji, wydaje się zupełnie naturalnym, aby przyjąć do świadomości społecznej oraz politycznej, że zadania państwa i samorządów są realizowane przez placówki publiczne ale także niepubliczne i  wspólnie tworzą one system edukacji na danym terenie. Niestety ta oczywistość dla wielu decydentów z władz szczebla samorządowego i centralnego jest niewidoczna. Ciągle próbuje się utrzymywać sztuczny podział, a nawet wskazać szkolnictwo niepubliczne jako winowajcę braku pieniędzy na oświatę publiczną. Zapraszamy na debatę o tym, jak  szkolnictwo niepubliczne i samorządy lokalne mogą wspólnie wpływać na rozwój polskiej edukacji. Zaprezentujemy konkretne rozwiązania, podzielimy się doświadczeniami.  Oświata niepubliczna jest laboratorium zmian w polskiej edukacji. 

Jak oświata  niepubliczna i samorządy lokalne mogą wspólnie wpływać na zmiany polskiej edukacji – doświadczenia i praktyka.
Sesja wystąpień przedstawicieli szkolnictwa niepublicznego

W programie:

- Historia szkolnictwa niepublicznego - wartości istotne w wychowaniu - Krystyna Starczewska - KFON
- Autonomia szkoły i jej znaczenie. Doświadczenia edukacyjne i ich efekty na przykładzie szkół STO - Zygmunt Puchalski - STO
- Doświadczenia edukacji niepublicznej we wprowadzaniu innowacji edukacyjnych i efektywnościowych w  środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych, zagrożonych likwidacją szkół - Elżbieta Tołwińska-Królikowska -FIO

DEBATA: Jakie zmiany są niezbędne w polskiej edukacji? Jak szkolnictwo niepubliczne i samorządy lokalne mogą wspólnie wpływać na zmiany polskiej edukacji?

W debacie wezmą udział: przedstawiciele MEN, nadzoru pedagogicznego, samorządów, Federacji Inicjatyw Oświatowych - Alina Bałdyga-Kozińska, Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej - Krystyna Starczewska oraz Społecznego Towarzystwa Oświatowego - Zygmunt Puchalski

 Sesja przygotowana we współpracy z Federacją Inicjatyw Oświatowych, Krajowym Forum Oświaty Niepublicznej oraz Społecznym Towarzystwem Oświatowym.

 

Sesja Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych - Biblioteka szkolna w cyfrowej rzeczywistości. Czytaj więcej

Biblioteka jest jedynym miejscem w szkole, w którym można swobodnie, w dowolnym czasie korzystać z Internetu oraz urządzeń IT. Ułatwia to swobodne przekraczanie barier miejsca i czasu (realizacja projektów, e-learning, międzynarodowe programy edukacyjne, np. e-Twinning itp.), umożliwia wykorzystywanie sieci do prowadzenia lekcji hipertekstowych, pozwala  przemieszczać się w cyberprzestrzeni, odwiedzać serwery zawierające dokumenty, grafikę, animacje. Multimedia stają się dla uczniów alternatywnym nauczycielem.

System edukacji czeka na zmiany. Biblioteka szkolna może być ich zwiastunem. Wiele bibliotek już jest wizytówką szkoły,  jej „oknem na świat” , może być też jej „drzwiami do nowoczesności”.

W programie:

- Szkoła promująca kulturę informacyjną uczniów. Prelegent - prof. UP dr hab. Hanna Batorowska

- Biblioteka szkolna wsparciem dla ucznia, pomocą dla nauczyciela, szansą dla edukacji. Prelegent - Danuta Brzezińska

- Rola i zadania dyrektora w tworzeniu nowoczesnej biblioteki szkolnej. Z doświadczeń zarządzania SCI w Suchej Beskidzkiej. Prelegent - Ewa Kawończyk

- Funkcjonowanie Centrum Multimedialnego w praktyce szkolne - Prelegent - Bożena Powała-Niedźwiecka

- Skontrum - łatwe szybkie i przyjemne. Nowoczesne metody inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych. Prelegent - Paweł Górski

Sesja przygotowana we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Serwisem Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna

Zobacz program skierowany do bibliotek akademickich

Zapraszamy do zgłaszania propozycji programowych. Zgłoszenia prosimy przesłać na adres e-mail: edziolak@wolterskluwer.pl

<< Powrót do programu wspólnego

 

Zapraszamy również do wzięcia udziału w imprezie towarzyszącej EDU TRENDOM:

 kkds.jpg

XV KKDS

AKTUALNOŚCI I INFORMACJE

Szanowni Państwo, w związku z połączeniem LexisNexis i Wolters Kluwer, które nastąpiło 28 listopada 2014 roku, powstała najszersza jak dotąd oferta wydawnicza na rynku polskim. Składają się na nią specjalistyczne publikacje dedykowane wielu branżom, w tym również edukacyjnej.
Więcej
2015-01-21
Partnerzy
Multitablica
szkolnastrona.pl
Megawiedza Sp. z o.o.
AGRAF Sp. z o.o.
SEKA.edu
BenQ
Sony Poland
KOWEZiU
NEC Display Solutions
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczka w Warszawie
Egis Sp.z o.o.
Ecophon
IBE Entuzjaści Edukacji
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Wydawnictwo Element
Mentor Systemy Audiowizualne
WSiP
Akademia Umysłu® EDU
Kollegium Śniadeckich
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty
Biblioteka w Szkole
Fundacja alter eko
Uczelnia Łazarskiego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wydawnictwo JUKA
Clever Group
MR Mobi
Wyższa Szkoła Logistyki
NOVO Technologies S.A.
Profesjonalny Nauczyciel
4improve
Fundacja Zaawansowanych Technologii
ABC Euroscience
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Fundacja ECCC Polska
Fundacja VCC
Agencja Turystyczna ATAS
Instytut Nowoczesnej Edukacji
RoboNET Sp z o.o.
Multiedukacja
Helios
Didasko
Patroni medialni
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
 Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
student.LEX.pl
Personel Plus
Serwis Samorządowy
Prawo Oświatowe
Dziennik Warto Wiedzieć
Natablicy.pl
www.Edukacja.net
EduForum.pl
www.Uczelnie.net
Vademecum Głównego Księgowego Oświata
Edukacja Internet Dialog
Edulider.pl
Edukacja i dialog
Parlament Studentów RP
Bliżej Przedszkola
Głos nauczycielski
Biblioteka w szkole
reedukacja
Rewolucja w edukacji
Patroni
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Patroni medialni
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Federacja Inicjatyw Oświatowych
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Rodzice w Edukacji
Gazeta Praca
SEKA.edu
Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji