ORGANIZATOR
Wolters Kluwer
PATRONAT HONOROWY
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Sponsorzy
Multitablica
NEC Display Solutions
AGRAF Sp. z o.o.
KOWEZiU
Ecophon
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Partnerzy
technologiczni
RedNet
Intel Technology Poland sp z o.o.
HP dla edukacji
Microsoft
NEC Display Solutions

Program wspólny

Zobacz program godzinowy EDU Trendów 2013

GOŚĆ SPECJALNY!

Prof Zimbardo

26 września 2013 r. godzina 17.00, Stadion Narodowy


Specjalnym Gościem EDU Trendów będzie profesor P. Zimbardo z Uniwersytetu w Stanfordzie, autor słynnego Stanfordzkiego Eksperymentu Więziennego (Stanford Prison Experiment – SPE), opisywanego również jako „Efekt Lucyfera”.

 

UWAGA: Liczba uczestników wykładu jest ograniczona.    

 

 

Bloki tematyczne dedykowane poszczególnym segmentom. Wybierz i kliknij program dla siebie:

Oświata

Zobacz program godzinowy EDU Trendów 2013

Bloki tematyczne wspólne dla wszystkich:

1. Niezbędne kompetencje w XXI wieku, uczenie się przez całe życie – jakościowa zmiana w edukacji

Debata "Edukacja XXI wieku. Jakich rozwiązań potrzebujemy?" Czytaj więcej

Life-long learning - jak uczyć się przez całe życie? Czytaj więcej

2. Edukcja i rynek pracy

Debata "Biznes dla edukacji czy edukacja dla biznesu?" Czytaj więcej

Polska Rama Kwalifikacji oraz system ECVET jako instrumenty polityki europejskiej na rzecz uczenia się przez całe życie - wystąpienie Instututu Badań Edukacyjnych

3. Rewolucyjne zmiany w metodach uczenia się – technologia, globalizacja, konkurencji

Debata "Od push do pull learningu" - uczenie się przez całe życie nigdy nie było tak możliwe jak dziś - debata z udziałem zagranicznych ekspertów. Czytaj więcej

4. Nowa perspektywa finansowania UE w zakresie edukacji w przedsiębiorstwach. Trendy i zadania.

5. Wielojęzyczność - niezwykła rzeczywistość Unii Europejskiej. Czytaj więcej


Bloki tematyczne dedykowane poszczególnym segmentom. Wybierz i kliknij program dla siebie:

Oświata

Partnerzy
Multitablica
szkolnastrona.pl
Megawiedza Sp. z o.o.
AGRAF Sp. z o.o.
SEKA.edu
BenQ
Sony Poland
KOWEZiU
NEC Display Solutions
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczka w Warszawie
Egis Sp.z o.o.
Ecophon
IBE Entuzjaści Edukacji
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Wydawnictwo Element
Mentor Systemy Audiowizualne
WSiP
Akademia Umysłu® EDU
Kollegium Śniadeckich
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty
Biblioteka w Szkole
Fundacja alter eko
Uczelnia Łazarskiego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wydawnictwo JUKA
Clever Group
MR Mobi
Wyższa Szkoła Logistyki
NOVO Technologies S.A.
Profesjonalny Nauczyciel
4improve
Fundacja Zaawansowanych Technologii
ABC Euroscience
SAD Sp z o.o.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Fundacja ECCC Polska
Fundacja VCC
Agencja Turystyczna ATAS
Instytut Nowoczesnej Edukacji
RoboNET Sp z o.o.
Multiedukacja
Helios
Didasko
Patroni medialni
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
 Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
student.LEX.pl
Personel Plus
Serwis Samorządowy
Prawo Oświatowe
Dziennik Warto Wiedzieć
Natablicy.pl
www.Edukacja.net
EduForum.pl
www.Uczelnie.net
Vademecum Głównego Księgowego Oświata
Edukacja Internet Dialog
Edulider.pl
Edukacja i dialog
Parlament Studentów RP
Bliżej Przedszkola
Głos nauczycielski
Biblioteka w szkole
reedukacja
Rewolucja w edukacji
Patroni
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Unia Metropolii Miast
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rzecznik Praw Dziecka
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Związek Powiatów Polskich
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Patroni medialni
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Federacja Inicjatyw Oświatowych
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Rodzice w Edukacji
Gazeta Praca
SEKA.edu
Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji